Skip links

Урожай


Date:
04.04.2012

Станом на 2011 рік обсяг ринку хлібобулочних і здобних виробів (ХБВ) в Україні скорочувався в фізичному вираженні протягом декількох років, досягнувши в 2011 році 1,86 млн. тон, зменшившись на -2% в порівнянні з 2010 роком. Зростання ринку в грошовому вираженні відбулося в першу чергу за рахунок зростання собівартості продукції і досягло 3,2011 млрд грн.

рынок ХБИ Украины
ринок ХБВ України

Golden Harvest Holding (Lauffer Group) був на той момент найбільшим виробником хліба в Україні з часткою ринку близько 18%. Холдинг об’єднав 39 хлібозаводів у Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській областях та Автономній Республіці Крим. Торговий дім «Золотий урожай» став лідером хлібобулочних виробів в Донецькій області із загальною часткою ринку близько 40%. Роботи велися на 16 торгово-виробничих майданчиках, розташованих по всій території регіону.

бренд-архитектура Урожай
бренд-архітектура Урожай

Розробка комплексу маркетингу почалася в 2012 році з повного «0». Протягом року були розроблені основні політики компанії: маркетингова, асортиментна, цінова, комерційна. На їх основі розроблена і реалізована архітектура бренду, що передбачає сегментацію ринку і споживачів і, відповідно, різні стратегії просування нових брендів. Була визначена і прийнята категоризація торгових точок в залежності від типу взаємодії зі споживачем. Відповідно до категоризації був проведений аналіз розвитку каналів розподілу і програми роботи з кожним каналом. Основною проблемою розвитку ринку на ринку ХБВ стала переважна частка небрендованої продукції в доступних цінових сегментах від дрібних локальних виробників, що означає великі обмеження в розвитку брендів з доданою вартістю.

Урожай
Урожай

Для вирішення цієї проблеми була розроблена і запущена програма роботи з національними мережами під назвою «Гарячий хліб». Збільшено частку брендованої продукції, що дозволяє почати робити перші кроки в комунікаціях, спрямованих на пізнання бренду і формування лояльності до нього.

Результат

Обсяги доходу залишалися стабільними протягом усього 2012 року. Харчова суміш була перерозподілена з масового пшеничного та житнього хліба на користь більш маргінальних хлібобулочних та здобних виробів. Чистий дохід продовжить зростати в 2013 році, а загальний маржинальний дохід за 2012 рік перевищив усі попередні показники.